Nove biciklističke staze

Pitali ste nas, a mi uputili pitanje Gradonačelniku - što je sa označavanjem i izgradnjom biciklističkih staza na nogostupima ulica na kojima je policija prošlo ljeto masovno kažnjavala građane. Dobili smo odgovor kako je u fazi izrada dokumentacije ...

Pročitajte više

Osnovna škola u Briješću

Po pitanju izgradnje osnovne škole u Briješću gradonačelnik Vrkić odgovorio je danas GOGO vijećniku Miroslavu Vaneku kako je izdana građevinska dozvola i osigurano u proračunu ukupno 2 milijuna kuna.

Pročitajte više

Politomanija

U Politomaniji će potpredsjednica stranke Margareta Krivić, uz ostalo, objasniti zašto je došlo do te krize, jesu li nakon Šimićevog odlaska zbili redove i hoće se sada - prema ocjenama i prvim reakcijama - smanjiti ili pojačati podrška kod Osječana?

Poslušajte emisiju