Ljudi

Predsjednik stranke
Miroslav Vanek, dipl. iur.

Potpredsjednici – članovi predsjedništva:
Ivana Štibi, mag. educ.
Tea Mirošević Zubonja, dr. med.
Mario Leonard Rebuš, bacc. ing. inf.
Mario Katušić, ing. el.

Tajnik
Saša Lalić

Glavni odbor – čine ga predsjednik, potpredsjednici, tajnik i sljedeći članovi:
Ivica Valentić, dipl. ing. prom.
Saša Nikolić, oecc.
Vladimir Josipović, dipl. ing. el.
Anđela Šubarić, mag. oec.
Stjepan Bastalić, bacc. med. tehn.
Robert Štibi
Tomislav Poljarević, dipl. ing. el.
Viktor Vanek, mr. sc.

GOGO članovi – gradski vijećnici
Miroslav Vanek