Demografska obnova

VEĆI FINANCIJSKI DOPRINOSI ZA DEMOGRAFSKU OBNOVU

  1. Poreznom politikom rasteretiti grupe proizvoda namijenjene djeci
  2. Omogućiti vrtiće za svu djecu, uključujući ekonomski ranjive skupine
  3. Dugotrajne potpore roditeljima za odgoj i školovanje djece