Neoliberalni politički smjerovi

NE PODRŽAVAMO NEOLIBERALNI KAPITALIZAM

Prepuštanje svih socijalnih i ekonomskih tokova regulaciji tržišta dovelo je proteklih desetljeća

 1. Do ubrzanog raslojavanja stanovništa
  1. 1% stanovništva upravlja s 90% kapitala
  2. 80% stanovništva ostvaruje samo 15% prihoda
  3. Smanjivanje srednjeg sloja u svim razvijenim zemljama
 2. Multinacionalne korporacije i financijske institucije određuju smjerove i tokove društvenog razvoja
  1. Ugroženi demokratski procesi-odlučivanje kapitala i elita, a neprovođenje volje građana
  2. Potenciranje ratova za očuvanje interesa kapitala
   • Uništavanje neovisnih država: Irak, Libija, Sirija…
   • Nepoštivanje međunarodnog prava i konvencija