Privatizacija javnih poduzeća i ustanova

NE PODRŽAVAMO PRIVATIZACIJU STRATEŠKIH JAVNIH PODUZEĆA

  1. Privatizacija farmaceutske industrije uvjetovala je enormno povećanje troškova za lijekove bez značajnog utjecaja na zdravlje stanovništva
  2. Privatizacijom INA-e Hrvatska više ne može voditi samostalnu energetsku politiku.
  3. Privatizacija voda i šuma bi dovela do značajnog porasta komunalnih troškova i devastacije okoliša i bioraznolikosti