Izborno pravo

PODRŽAVAMO PROMJENU IZBORNOG ZAKONA

  • Na izborima trebaju sudjelovati samo građani s prebivalištem u Hrvatskoj, jer u donošenje odluka od interesa građana Republike Hrvatske trebaju sudjelovati oni na koje će se te odluke primjenjivati, što je osnovno načelo demokracije.