Demografska obnova

DEMOGRAFSKA OBNOVA

  1. Omogućiti vrtiće za svu djecu, s posebnim naglaskom na uključivanje u vrtićki sustav djece iz ekonomski  ranjivih skupina
  2. Osiguravanje dugotrajne potpore roditeljima za odgoj i školovanje djece