Gospodarska i socijalna prava

 • Jamči se pravo vlasništva, a nositelji vlasništva su dužni pridonositi općem dobru
 • Jamči se poduzetničke i tržišne slobode, poduzetnici moraju imati jednak položaj na tržištu, zabrana monopolskog položaja
 • Dužnost sudjelovanja u podmirenju javnih troškova u skladu s mogućnostima, a porezni sustav na načelima jednakosti i pravednosti
 • Samostalnost i neovisnost HNB
 • Pravo na rad, slobodu biranja poziva i zaposlenja, svakome pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost
 • Pravo na zaradu kojom se može sebi i obitelji osigurati slobodan i dostojan život
 • Pravo socijalnih kategorija na pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba
 • Pravo na zdravstvenu zaštitu
 • Pravo na štrajk
 • Brak je životna zajednica žene i muškarca
 • Dužnost roditelja na odgoj, uzdržavanje i školovanje djece, te pravo roditelja da slobodno odlučuju o odgoju djece
 • Obvezno besplatno obrazovanje, dostupno svakome, pod jednakim uvjetima u skladu s njegovim sposobnostima
 • Sloboda znanstvenog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva