Ljudska prava i temeljne slobode

 • Jamči se jednakost svih pred zakonom
 • Jamči se ravnopravnost pripadnicima svih nac. manjina
 • Jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje jezikom i pismom, kulturna autonomija
 • Jamči se pravo na život, slobodu i osobnost, zabrana prisilnog i obveznog rada
 • Jamči se jednakost pred sudovima i drugim državnim tijelima, presumpcija nevinosti, načelo zakonitosti (nema kaznenog djela bez zakona), sloboda kretanja
 • Jamči se pravo stranim državljanima na utočište ako su progonjeni zbog političkih uvjerenja (pitanje izbjeglica zbog rata)
 • Jamči se zaštita osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, časti i ugleda
 • Tajnost dopisivanja i osobnih podataka
 • Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli koja je ograničena pozivanjem i poticanjem na rat i nasilje, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti (čl. 38)
 • Jamči se sloboda savjesti, vjeroispovijesti i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja
 • Jednakost vjerskih zajednica i ODVOJENOST OD DRŽAVE
 • Pravo na javno okupljanje i MIRNI prosvjed