Poštivanje pravnog poretka

Vlast je u RH podijeljena trodiobom vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku i nema mogućnosti jednostranog mijenjana tog načela. Poštivanje Ustava i pravnog poretka je dužnost svakog građanina