Prava nacionalnih manjina

U izvorišnim osnovama Ustava, RH je definirana kao nacionalna država hrvatskog naroda i država pripadnika nacionalnih manjina Srba, Čeha, Mađara, Talijana itd. koji su njeni državljani i kojima se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti.