Zabrana pobačaja

NE PODRŽAVAMO ZABRANU POBAČAJA

  1. U Hrvatskoj je stopa pobačaja među najnižima u Evropi
  2. Zabrana pobačaja dovela bi do ugrožavanja zdravlja žena
  3. Ukinulo bi se pravo na izbor zagarantirano Ustavom